Finnsaver-oviverhojärjestelmät

Posted on

Finnsaver-oviverhojärjestelmä muodostaa oviaukkoihin ilmaverhon, joka toimii näkymättömänä suojana. Se ehkäisee ulko- ja sisäilman sekoittumista ja auttaa pitämään sisätilojen lämpötilan vakiona, estäen lämmitetyn tai viilennetyn ilman karkaamisen ulos. Finnfuture Oy:n tarjoamat Finnsaver-järjestelmät voidaan jakaa asennustavan ja tarpeen mukaisesti kolmeen eri luokkaan: kylmät oviverhot, puolilämpimät oviverhot ja lämpimät oviverhot.

oviverho

Kylmä oviverho rakennetaan pääsääntöisesti oven ulkopuolelle. Oven eteen rakennetaan 3-4m pitkätuulikaappitunneli. JET-suutinkanavat asennetaan oven molemmin puolin pystyyn siten, että puhallussuunta on ulos päin. Joskus suutinkanavia ei voida asentaa oven viereen, silloin JET-suutinkanava asennetaan oven päälle. Puhallusilma on ulkoilmaa, joten energian kulutuksen kannalta kylmä oviverho on energiatehokas. Myös toiminnaltaan kylmä oviverho on parhaiten toimiva järjestelmä. Mikäli oven ulkopuolelle ei voida rakentaa tuulikaappitunnelia se voidaan rakentaa myös rakennuksen sisäpuolelle. Silloin kanavisto on lämpöeristettävä. 

Puolilämpöinen oviverho rakennetaan rakennuksen sisäpuolelle. JET-suutinkanava asennetaan oven yläpuolelle vaakaan tai oven molemmin puolin pystyyn. Vaaka-asennus on toiminnaltaan parempi ja edullisempi. Ilma JET-suutinkanaville otetaan katon rajasta missä ilma on lämpöisempää. 

Lämminoviverho on muuten samanlainen kuin puolilämmin oviverho, mutta siihen on lisätty ilmansuodatin ja lämmityspatteri. Lämmityspatteri voi olla joko vesipatteri tai sähköpatteri. Isojen ovien oviverhojen lämmitystarve on suuri. Esim. 5mx5m oviaukon oviverhon lämmitysenergian tarve on 90 kW millä saavutetaan 15 asteen lämpötilan korotus. Suunnittelussa on otettava huomioon rakennuksen energian lähde, lämpöiselle oviverhojärjestelmälle menevien putkistojen koko tai sähköjohtojen ja pääsulakkeiden koko. Käyttökustannuksiltaan lämminoviverho on arvokas. Ilmansuodattimien huolto on myös otettava huomioon budjettia tehdessä. 

Oviverhojen ohjaus ja säätö 

Finnsaver-oviverhojen ohjaus ja säätö voidaan liittää rakennusautomaatioon, tai ohjaukset ja säädöt voidaan toteuttaa Finnfuture Oy:n kehittämällä OUFLEX-säätö- ja valvontajärjestelmällä. Tällöin oviverhojärjestelmät voivat toimia myös rakennuksen lämmöntasaajana, mikä mahdollistaa huomattavia energiansäästöjä.

Oviverhojen periaatekuvia

Asennettuja järjestelmiä