Lämmöntasausjärjestelmä

Posted on

Hallissa olevan ilman tasainen ja miellyttävä lämpötila on edellytys tehokkaalle työskentelylle. Energiaa säästävällä Finnsaver®-lämmöntasausjärjestelmällä hallitilassa saadaan ylläpidettyä tasainen lämpötila.

Siirtoilmalla tasataan hallitilan lämpötilaeroja puhaltamalla sisäilmaa katossa olevista suuttimista alaspäin. Tämän ansiosta tilassa oleva ilmamassa liikkuu kierrättäen ylhäällä olevaa lämmintä ilmaa alas lattianrajaan. Liikkuva lämmin ilma syrjäyttää lattialla olevaa kylmää ilma, joka ohjautuu ylös lämmitäkseen ja painuakseen jälleen alas.

Lämpötilaerot voivat vaihdella suurestikin hallitilassa. Katonrajassa oleva lämmin ilmamassa on SUURI energiavarasto, jonka hyödyntäminen on TALOUDELLISTA. Lämmöntasausjärjestelmä ottaa tämän energiaresurssin käyttöönsä ja tasaa hallissa olevien ilmakerrosten lämpötilaeroja. Tuloksena on tasaisempi lämpö koko hallissa, jolloin tuloilmakoneiden ei tarvitse puhaltaa uutta lämmintä ilmaa jatkuvasti. Tämäkin säästää hallin energiakustannuksissa.

Hallin lämpötila ennen lämmöntasausta.

Hallin lämpötila ennen lämmöntasausta.

Hallin lämpötila lämmöntasauksella.

Hallin lämpötila lämmöntasauksella.

Tarjouksen teko vaatii paikalla käyntiä.

Asennettuja järjestelmiä